RİSKLİ YAPI TESPİTİ

Riskli yapı tespiti, belirli koşulları sağlayan binalarda uygulanabilen ve deprem güvenliği analizinden daha ayrıntısız olmasına rağmen, doğru yorumlandığında hızlı ve pratik değerlendirme sonuçları üreten bir yoldur. Bu yöntemle, kentsel dönüşümden faydalanmadan önce oturdukları binalarının riskli olup olmadığını tespit ettirmek isteyen kat maliklerine Riskli Yapı Tespiti çalışması yapılabilir.