İLERİ YAPISAL ANALİZ

Artyol Mühendislik olarak, lineer ve non-lineer analiz yöntemlerini kullanarak başta konut, endüstriyel yapılar olmak üzere okul, otel, depo gibi farklı tip yapıların projelendirilmesinde en yetkin yazılımlarla ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde yapısal analiz, tasarım ve uygulama paftaları çizimini yapıyoruz. Sismik izolatör, sönümleyiciler ile ileri deprem mühendisliği tasarımı konularında kendimizi her gün geliştiriyor ve konusunda uzman danışmanlarımızla, müşterilerimize depremden sonra da fonksiyonel kalacak yapılara sahip olmaları konusunda destek veriyoruz. Doğrusal yöntemlerin yanında, zaman-tanım alanında doğrusal olmayan analizler ve statik itme (push-over) analizlerini gerçekleştirerek, basit analiz yöntemlerinin yeterli olmadığı projelerde de hizmet verebiliyoruz.