DEPREM GÜVENLİĞİ ANALİZİ

Deprem güvenliği analizi, deprem yönetmeliğinin ilgili bölümüne göre yapılardan bilgi toplanması, bina ve taşıyıcı eleman boyutlarının belirlenmesi, temel zemininin sondajla incelenmesi, yapıda kullanılan malzeme özelliklerinin tayin edilmesinden sonra, eldeki yapının deprem performansının belirlenmesi işlemidir. Doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri kullanılarak yapının beklenen şiddetli bir depremde can güvenliğini sağlayıp sağlamadığı tespit edilir. Akabinde, Artyol Mühendislik olarak kat maliklerine, oturdukları binanın depremde güvenilir olup olmadığını anlayabilecekleri bir deprem güvenliği analiz raporu hazırlanarak sunulmaktadır.