YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Yönetim Politikamız - Artyol M]hendislik

Artyol Mühendislik olarak yönetim politikamız statik, mimari, elektrik, mekanik projelerde kaliteden ödün vermeyen, iş disiplinini takım ruhuyla birleştirerek deprem yönetmeliğine ve uluslararası yönetmeliklere uygun, uygulanabilir, ekonomik çözümleri zamanında işverene teslim etmek; çalışanlarına periyodik olarak meslek içi eğitimler vererek, şirketimiz tarafından alınan ulusal ve uluslararası sertifika ve belgelerle çağdaş çizgimizi koruyarak, müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikası - Artyol Mühendislik

ARTYOL, üretim yöntemlerinin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve giderilmesinin gerekliliğini benimsemiş ve bunu üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

ARTYOL olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevresel kirliliği önlemeyi ve her sahadaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz:

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
 • Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
 • ”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
 • Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara

katılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş sağlığı ve güvenliği politikası - Artyol Mühendislik

ARTYOL Mühendislik tarafından gerçekleştirilecek bütün işlerin, çalışanlara ve etkilenebilecek diğer insanlara, riskleri önlemek için ilgili yasal şartlara ve uygulanabilir bütün ölçülere uygun olarak yapılması amaçlanmıştır.

Ekip Şefleri işçilerin yaralanmalarını ve çalışanların sağlıklarına gelebilecek riskleri önlemek için bütün tesis ve donanımların düzenli bakımı, korunması ve dikkat gösterilmesi yoluyla güvenli çalışma yerleri, sistemleri ve yöntemleri sağlamak için sürekli çaba sarf ederler.