KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TAAHHÜT

Mevcut yapıyı güçlendirmenin ekonomik olmadığı ya da kat maliklerinin binalarını yeniden inşa ettirmek istedikleri durumlarda, eski yapı stoklarını depreme karşı dayanıklı olacak şekilde yeniden inşa ediyoruz.