KENTSEL DÖNÜŞÜM

Mevcut yapıyı güçlendirmenin ekonomik olmadığı ya da kat maliklerinin binalarını yeniden inşa ettirmek istedikleri durumlarda, eski yapı stoklarını depreme karşı dayanıklı olacak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme karşı riskli olduğu belirlenen binalarda, kat maliklerinin 3’te 2 çoğunlukla karar vermesi halinde, eski binalarınızı yıkıp yerine modern inşaat teknolojisi ile depreme dayanıklı, uzun ömürlü yapıyoruz. Bu süreçte yapı maliklerinin kentsel dönüşümün avantajlarından faydalanması için her adımda destek veriyor ve maliklerinin istekleri doğrultusunda mimari olarak fonksiyonel, statik olarak dayanıklı yapıları bünyemizdeki yetkin mimar ve inşaat mühendisleri ile projelendiriyoruz. İnşaat safhasında çağdaş yöntemleri kullanarak müşterilerimize hak ettikleri evleri Artyol güvencesi ile temin ediyoruz.