TARİHİ ESER GÜÇLENDİRME

Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu ile ilgili uluslararası bir çerçeve oluşturan 1964 tarihli Venedik Tüzüğü 10. maddesinde şöyle der: “Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma ve inşa için bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği saptanmış herhangi çağdaş bir teknik kullanılarak kültür varlığı sağlamlaştırılabilir.”

Artyol Mühendislik bu söylemi benimseyerek, gerek çevresel faktörler gerekse de deprem etkisiyle yıpranmış ya da hasar almış tarihi eserlerin yapısal onarım ve güçlendirmelerinde etkin rol almıştır. Restoratör yüklenici firmalara uzman yapısal güçlendirme taşeronu olarak hizmet verirken yaptığımız işlerden bazıları şunlardır: Kubbelerin kompozit malzemeler ile sarılması, duvar çatlaklarının tarihi yapıya uyumlu malzemeler ile enjeksiyon ile doldurulup taşıma kapasitelerinin artırılması, bazalt ya da alkali-dayanıklı cam hasır donatılı harçlarının yanında çok çeşitli restorasyon malzemeleri ile tarihi yapıların onarım ve güçlendirilmesi. Doğal hidrolik kireç esaslı hazır onarım sıvaları, enjeksiyon harçları, buhar geçirimliliği olan kompozit güçlendirme sistemleri şirket olarak ürün portföyümüzdeki restorasyon malzemelerinden sadece birkaçıdır.