KONVANSİYONEL GÜÇLENDİRME

Mevcut binaların alışılmış ve evvelki depremlerde kendini ispat etmiş yöntemler ile güçlendirilmesi, yapıya ilave betonarme ya da çelik çaprazlarla deprem perdesi ilave edilmesi şeklinde olmaktadır. Sistem güçlendirmesi olarak da adlandırılan bu perde ilave yöntemi, yapıya rijitlik katmakta ve deprem esnasında oluşacak aşırı ötelemeleri sınırlandırıcı rol oynamaktadır. Bunun yanında mevcut kolon veya kirişlerin betonarme/çelik lamalar ile mantolama ile kesitlerinin ve donatılarının artırılması da geleneksel güçlendirme örneklerindendir. Özellikle bodrum katlarda başlayan ve yukarıdaki katlara sirayet eden donatı paslanmasının etkilerini durdurmak için korozyon tamiri ve yüksek mukavemetli harç ile onarımla eleman bazında konvansiyonel takviyelerden sayılabilir. Anlatılan yöntemler etkindir; ancak çeşitli durumlarda kolay uygulanabilir olmayabilir ve örneğin mimari alan ve zaman kaybına ve kuvvetle muhtemel kat maliklerinin yapıyı boşaltmalarına sebebiyet verebilirler. Yenilikçi yöntemler ile güçlendirme alternatiflerini işverene sunmak ve klasik yöntemlerin cevap veremediği yerlerde çözümler üretmek mümkündür.