Deprem Güçlendirme Derneği

Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan’ın başkanlık görevini üstlendiği Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER), 2019 yılının Ocak ayında, kentsel dönüşümde güçlendirme seçeneği konusunda kamuyounu doğru bilgilendirmek ve güçlendirme seçeneğinini önemimini vurgulamak için kuruldu. DEGÜDER’in amacı, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde, gereksinim duyulan her türlü binada, ulaştırma yapılarında, endüstriyel tesislerde, tescilli veya tescilsiz tarihi yapılarda, kıyı ve liman yapılarında yapısal ve yapısal olmayan elemanların depreme karşı güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi için deprem mühendisliği teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu konu hakkındaki farkındalığı artırmak için çaba harcamaktır.

DEGÜDER, 200’den fazla uzman teknik kadro, 5000’ün üzerinde kamu binasında güçlendirme uygulaması, toplamda 5 milyon metrekareden fazla inşaat alanında güçlendirme, 8 milyon metrekare inşaat alanında deprem performans analizi, 100’ün üzerinde yapıda sismik izolatör ve sönümleyicilerle güçlendirme proje uygulaması, 150’den fazla tarihi yapı güçlendirme, yükseltme ya da düzeltme tecrübesine sahiptir.